Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Działalność Gospodarcza
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
Statystyki oglądalności poszczególnych działów tematycznych


Łączna ilość odwiedzin wszystkich podstron:  679513
Oglądalność poszczególnych podstron Biuletynu:
Przetargi
28.65 % | 194694
Strona główna
27.09 % | 184093
Podstawowe informacje
4.48 % | 30465
Wójt Gminy
3.97 % | 26987
Pozostałe informacje
3.95 % | 26846
Statystyki
3.83 % | 26011
Rada Gminy
3.81 % | 25882
Wyszukiwarka
3.77 % | 25594
Rejestr zmian
3.67 % | 24969
Instrukcja korzystania z BIP
3.62 % | 24607
Redakcja
3.57 % | 24287
Komisje
3.57 % | 24239
Zastępca Wójta
2.09 % | 14209
Oświadczenia majątkowe
1.51 % | 10245
1.06 % | 7207
Podatki
0.75 % | 5105
Uchwały
0.59 % | 4043
Mienie komunalne
0 % | 29
strona główna urzędu
0 % | 1