Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Regulamin organizacyjny
Telefony
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Ogłoszenia
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Projektowanie aktów normatywnych
Wybory
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Działalność Gospodarcza
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
Statystyki oglądalności poszczególnych działów tematycznych


Łączna ilość odwiedzin wszystkich podstron:  673704
Oglądalność poszczególnych podstron Biuletynu:
Przetargi
28.74 % | 193618
Strona główna
26.74 % | 180153
Podstawowe informacje
4.51 % | 30374
Wójt Gminy
3.99 % | 26895
Pozostałe informacje
3.97 % | 26769
Statystyki
3.85 % | 25936
Rada Gminy
3.83 % | 25803
Wyszukiwarka
3.79 % | 25520
Rejestr zmian
3.7 % | 24907
Instrukcja korzystania z BIP
3.64 % | 24537
Redakcja
3.6 % | 24237
Komisje
3.59 % | 24173
Zastępca Wójta
2.11 % | 14196
Oświadczenia majątkowe
1.52 % | 10225
1.07 % | 7183
Podatki
0.76 % | 5105
Uchwały
0.6 % | 4043
Mienie komunalne
0 % | 29
strona główna urzędu
0 % | 1