Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
Statystyki oglądalności poszczególnych działów tematycznych


Łączna ilość odwiedzin wszystkich podstron:  687448
Oglądalność poszczególnych podstron Biuletynu:
Przetargi
28.52 % | 196066
Strona główna
27.55 % | 189380
Podstawowe informacje
4.46 % | 30668
Wójt Gminy
3.94 % | 27109
Pozostałe informacje
3.92 % | 26977
Statystyki
3.8 % | 26099
Rada Gminy
3.78 % | 25991
Wyszukiwarka
3.74 % | 25703
Rejestr zmian
3.65 % | 25093
Instrukcja korzystania z BIP
3.6 % | 24728
Redakcja
3.55 % | 24374
Komisje
3.54 % | 24340
Zastępca Wójta
2.07 % | 14225
Oświadczenia majątkowe
1.5 % | 10280
1.05 % | 7237
Podatki
0.74 % | 5105
Uchwały
0.59 % | 4043
Mienie komunalne
0 % | 29
strona główna urzędu
0 % | 1