Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Regulamin organizacyjny
Telefony
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Ogłoszenia
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Projektowanie aktów normatywnych
Wybory
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Działalność Gospodarcza
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
Statystyki oglądalności poszczególnych działów tematycznych


Łączna ilość odwiedzin wszystkich podstron:  664035
Oglądalność poszczególnych podstron Biuletynu:
Przetargi
28.93 % | 192085
Strona główna
26.07 % | 173081
Podstawowe informacje
4.55 % | 30225
Wójt Gminy
4.03 % | 26790
Pozostałe informacje
4.01 % | 26660
Statystyki
3.89 % | 25856
Rada Gminy
3.87 % | 25715
Wyszukiwarka
3.83 % | 25424
Rejestr zmian
3.74 % | 24816
Instrukcja korzystania z BIP
3.68 % | 24447
Redakcja
3.64 % | 24155
Komisje
3.63 % | 24084
Zastępca Wójta
2.14 % | 14178
Oświadczenia majątkowe
1.54 % | 10193
1.08 % | 7148
Podatki
0.77 % | 5105
Uchwały
0.61 % | 4043
Mienie komunalne
0 % | 29
strona główna urzędu
0 % | 1