Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Regulamin organizacyjny
Telefony
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Ogłoszenia

Organy
Rada Gminy
Wójt Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Zamówienia poniżej 14.000 euro
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Działalność Gospodarcza
Majątek publiczny
Obligacje Komunalne
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Rejestry i archiwa


1
Nazwa :

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Biuro Rady
pok. nr 12
tel. (032) 215 77 11

2
Nazwa :

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Biuro Rady
pok. nr 12
tel. (032) 215 77 11

3
Nazwa :

REJESTR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
pok. nr 9
tel. (032) 215 77 09

4
Nazwa :

ARCHIWUM ZAKŁADOWE
URZĘDU GMINY BESTWINA

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Organizacyjny
pok. nr 18
tel. (032) 215 77 05

5
Nazwa :

REJESTR PRZETARGÓW

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Służb Technicznych
pok. nr 7
tel. (032) 215 77 07

6
Nazwa :

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Organizacyjny
pok. nr 3 (Sekretariat)
tel. (032) 215 77 00

7
Nazwa :

REJESTR OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Organizacyjny / Biuro Rady
pok. nr 3 (Sekretariat), pok. nr 12
tel. (032) 215 77 00 lub (032) 215 77 11

8
Nazwa :

REJESTR WYMIAROWY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,
PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Budżetu i Finansów
pok. nr 15
tel. (032) 215 77 15

9
Nazwa :

REJESTR WYMIAROWY PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Budżetu i Finansów
pok. nr 16
tel. (032) 215 77 10

10
Nazwa :

REJESTR PODATKU OD POSIADANIA PSA

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Budżetu i Finansów
pok. nr 15
tel. (032) 215 77 15

11
Nazwa :

REJESTR FUNDUSZY CELOWYCH I SPECJALNYCH

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Budżetu i Finansów
pok. nr 16
tel. (032) 215 77 10

12
Nazwa :

REJESTR ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
pok. nr 9
tel. (032) 215 77 19

Informacja dotycząca wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Bielsku-Białej dostępna jest na stronie www.firma.gov.pl - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Aby uzyskać informacje dot. przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydane dla
sklepów, należy w wyszukiwarce wpisać kod PKD 47.25.Z, dla gastronomii PKD 56.30.Z.

13
Nazwa :

REJESTR INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
pok. nr 9
tel. (032) 215 77 09

14
Nazwa :

REJEST DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Miejsce :

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacja :

Referat Gospodarki, Budownictwa i Ochrony Środowiska
pok. nr 1
tel. (032) 215 77 04

Dostępny również: TUTAJ

 

Wersja do wydruku