Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Wykaz Organizacji Pozarządowych


WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY BESTWINA

Poniżej zamieszczamy spis organizacji pozarządowych posiadających siedzibę lub obejmujących swoim zakresem działania obszar naszej gminy. W związku jednak z tym, że Urząd nie prowadzi rejestru ani ewidencji tych podmiotów, wykaz ten może być niezupełny lub nieaktualny.
Tym samym zwracamy się do wszystkich organizacji oraz ich władz o poinformowanie naszego Urzędu o wszelkich nieścisłościach lub nowych faktach i okolicznościach.

KLUBY SPORTOWE
Klub Sportowy Gminy Bestwina
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 123
Tel. 668339927, 512196867
E-mail: ksgbestwina@gmail.com
Ludowy Klub Sportowy
43-512 Bestwina
ul. Podzamcze 18
Tel. (32) 215 71 32
"Klub Sportowy BESTWINKA"
43-512 Bestwinka
ul. Sportowa
Tel. (32) 214 02 67
Ludowy Klub Sportowy
"PRZEŁOM - KANIÓW"
43-512 Kaniów
ul. Batalionów Chłopskich 23
Tel. (32) 215 73 11
UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE
Uczniowski Klub Sportowy "SET"
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
43-512 Kaniów
ul. Batalionów Chłopskich 15
Tel. (32) 215 73 23
Uczniowski Klub Sportowy
      "THE - BEST"
43-512 Bestwinka
ul. Dworkowa 3
Tel. (32) 215 71 86 w.23
Uczniowski Klub Sportowy
   "WOJOWNIK"
Zespół Szkolno - Przedszkolny
43-512 Bestwina
ul. Szkolna 11
Tel. (32) 215 71 21
Parafialny Klub Sportowy
    " CANIOVIA"
43-512 Kaniów
ul. Kóski 2
Tel. (32)  215 73 70
STOWARZYSZENIE "RAZEM"

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "RAZEM"
Plac Opatrzności Bożej 20
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (033) 822 73 29
Fax: (033) 497 99 80
E-mail: razem.stow@op.pl 
www.stowarzyszenierazem.org

Stowarzyszenie "Z SERCEM NA DŁONI"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom,
Młodzieży i Rodzinom
"Z SERCEM NA DŁONI"
43-512 Kaniów
ul. Grobel Borowa 6

STOWARZYSZENIA KULTURALNE

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej
43-512 Bestwina
ul. Kościelna 57

PSZCZELARZE

Związek Pszczelarzy Podbeskidzia "Bartnik"
Bielsko-Biała  ul. Komorowicka 12

Gminne Koło Pszczelarzy
w Bestwinie
43-512 Bestwina

ŁOWIECTWO

Polski Związek Łowiecki
Bielsko- Biała

KOŁO ŁOWIECKIE
   "BAŻANT"
43-512 Bestwina
ul. Bialska 5
Tel. (32) 215 75 16

EMERYCI I RENCIŚCI

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
KOŁO Nr 12
w Janowicach


 

Wersja do wydruku